Selasa, 22 Jun 2010

MATLAMAT

Di antara matlamat utama penubuhan JKKKP Kampung Permatang Sintok ialah:

1) Meningkatkan kemajuan infrastruktur bagi kampung ini.

2) Meningkatkan pencapaian sosioekonomi anggota masyarakat kampung.

3) Meningkatkan pencapaian pendidikan anggota masyarakat kampung.

4) Memelihara keselamatan dan keharmonian penduduk berbagai segi.

5) Meningkatkan pencapaian anggota masyarakat dalam sosio budaya.

6) Mengujudkan satu kelompok masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai murni.

7) Mengujudkan satu kelompok masyarakat yang patuh dan yakin dengan ajaran agama.

8) Mengujudkan hubungan mesra dan harmoni di antara anggota masyarakat dengan kerajaan dan badan-badan luar.

9) Menjadi satu badan tertinggi di kampung ini yang bertanggungjawab terhadap badan-badan lain serta menjadi penyelesai masalah berbangkit.

10) Menjadi pendokong terhadap dasar-dasar yang dilaksana oleh kerajaan.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan