Rabu, 23 Jun 2010

PENUTUP

SEKIAN

TERIMA KASIH

KERANA MELAYARI

LAMAN BLOG

KAMPUNG PERMATANG SINTOK

PETA KAMPUNG PERMATANG SINTOK


INFO KOPERASI PASARAN DAN PERNIAGAAN PERMATANG SINTOK


No. Pendaftaran : 4158
Tarikh Daftar : 1 November 1965Anggota Lembaga Koperasi
Pengerusi
Dato' Hj Abu Bakar Bin Darus
(DIMP, DJN, AMN, PJK, PJM)
Setiausaha
En. Mohd Pami Bin Ahmad
Bendahari
Puan Hjh. Fadzilah Binti Hassan
(PJM)
Pengerusi Pengurusan Bangunan
En. Mohd. Noor Bin Hashim
Biro Ekonomi
En. Radhuwan Bin Hj. Baharum
Ahli Lembaga Pengarah
Tuan Hj. Hassan Bin Mohd Ali
(PPN)
Tuan Hj. Ahmad Bin Md. Saman
(PJM)
Tuan Hj. Alias Bin Shafie
En. Mohd. Izam Bin Ismail

SENARAI PROJEK JKKKP KAWASAN PERMATANG SINTOK YANG DIMOHON PADA TAHUN 2009/2010 DAN MASIH BELUM DILAKSANAKAN
PROJEK YANG SEDANG DIJALANKAN DI PERMATANG SINTOK
Pembinaan Tempat Letak Basikal Di Masjid Pmtg. Sintok
Pembinaan Taman Permatang Sintok

Pembinaan Surau Di Kg. Pokok CempedakANTARA KEMUDAHAN AWAM YANG TERDAPAT DI PERMATANG SINTOKMasjid Asy-Syakirin Permatang Sintok


Dewan Wanita

Bangunan UMNO dan KOPERASIBangunan Perniagaan
Sekolah Kebangsaan Permatang Sintok

Bilik Gerakan Mesyuarat JKKKPKEMUDAHAN ASAS / REKRIASI


KEMUDAHAN ASAS

Bekalan Air Paip 99%
Bekalan Elektrik 99.8 %
Talian Telefon 87%
Culvert 50%
Jalan Mini Tar 88%

KEMUDAHAN AWAM YANG TERDAPAT DALAM KAWASAN JKKKP PERMATANG SINTOK


Selasa, 22 Jun 2010

PECAHAN PENDUDUK MENGIKUT KAMPUNG DALAM JKKKP
INFO JKKKP KAWASAN PERMATANG SINTOK

Terdiri dari 5 buah kampung dalam kawasan JKKKP Permatang Sintok iaitu :-

1) Kampung Permatang Pak Elong
2) Kampung Permatang Tok Loba
3) Kampung Permatang Kuang
4) Kampung Permatang Rambai
5) Kampung Pokok Cempedak

TAMAN PERUMAHAN YANG TERDAPAT DALAM KAWASAN JKKKP
1. Taman Permatang Sintuk

PENDAPATAN SOSIO EKONOMI DALAM KAWASAN JKKKP
1. Pertanian.
2. Penternakan.3. Keusahawanan/Perniagaan.

SENARAI AHLI JKKKP KAWASAN PERMATANG SINTOK

Pengerusi
Dato’ Haji Abu Bakar Bin Darus DIMP, DJN, AMN, PJK, PJM
Setiausaha
Mohd Noor Bin Hashim
Bendahari
Haji Suhami Bin Ahmad
AJK
Haji Alias Bin Shafie PJK,PPA,PPS 5. Goo Chea Sing
Lee Eng Soon
Yusof Bin Mat PJM
Haji Khairilanuar Bin Abdul Rahman
Haji Ahmad Bin Mat saman PJM
Hjh. Zaharah Binti Hj. Md. Zain PJM, PJK
Radhuwan Bin Haji Baharum
Mehat Bin Ishak
Mustafa Bin Adnan
Hajjah Salbiah Binti Othman PJM
Haji Yusof Bin Md Dom
Mohammad Roshidi Bin Othman
Rosmina Binti Hassan
Goh Ah Hin
Zulkifli Bin Ayob
Mohd Tarmizi Bin Haji Ismail

MISI JKKKP

1. Melahirkan masyarakat yang berwawasan.
2. Membasmi kemiskinan.
3. Meningkatkan tahap pendidikan.
4. Meningkatkan taraf ekonomi.
5. Menjadikan "Satu Kampung Satu Produk"

VISI JKKKP
Perubahan sikap masyarakat ke arah kualiti hidup yang lebih positif.

ALAMAT BERDAFTARJKKKP Kampung Permatang Sintok :


1072 Permatang Sintok
13100 Penaga
Seberang Perai Utara
Pulau Pinang

OBJEKTIF

Objektif utama JKKKP ialah untuk mewujudkan satu kumpulan pengurusan yang mampu bekerjasama dan bertanggungjawab untuk mencapai matlamat di atas.

SEJARAH KAMPUNG

Kampung Permatang Sintok diberi nama kerana pada zaman sebelum kemerdekaan, di kawasan ini dipenuhi dengan pokok-pokok sintok iaitu sejenis pokok yang menjalar di dalam hutan-hutan kecil ketika itu. Bentuk pokok Sintok ia mempunyai buah seperti buah jering dan akarnya dijadikan sintok untuk perubatan tradisional. Demikianlah secara ringkasnya nama Kampung Permatang Sintok diperolehi.

Manakala, Pekan Permatang Sintok merupakan pekan yang menjadi tumpuan penduduk kampung berhampiran, pelbagai aktiviti di jalankan di kawasan pekan tersebut, salah satunya bangsawan, para pelopor bangsawan ada yang masih hidup sehingga sekarang.

Kawasan tanah pekan tersebut adalah anugerah dari Tun Abdul Razak ketika menjadi Perdana Menteri, ini merupakan satu-satunya tanah orang melayu di Pekan Permatang Sintok, dengan anugerah ini pekan Permatang Sintok telah membangun dengan di wujudkan Pasar Ribu yang dikendalikan oleh Koperasi Pasaran dan Perniagaan Permatang Sintok, Penaga, Seberang Perai Utara Berhad sehingga sekarang, cuma nama Pasar Ribu ditukar nama Pasar Malam.

Hasil dari pejuangan orang dahulu yang membangun tanah pekan ini pembahagian tanah diberikan pada UMNO Cawangan Permatang Sintok untuk dikendalikan bersama Koperasi.

CARTA ORGANISASI
MATLAMAT

Di antara matlamat utama penubuhan JKKKP Kampung Permatang Sintok ialah:

1) Meningkatkan kemajuan infrastruktur bagi kampung ini.

2) Meningkatkan pencapaian sosioekonomi anggota masyarakat kampung.

3) Meningkatkan pencapaian pendidikan anggota masyarakat kampung.

4) Memelihara keselamatan dan keharmonian penduduk berbagai segi.

5) Meningkatkan pencapaian anggota masyarakat dalam sosio budaya.

6) Mengujudkan satu kelompok masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai murni.

7) Mengujudkan satu kelompok masyarakat yang patuh dan yakin dengan ajaran agama.

8) Mengujudkan hubungan mesra dan harmoni di antara anggota masyarakat dengan kerajaan dan badan-badan luar.

9) Menjadi satu badan tertinggi di kampung ini yang bertanggungjawab terhadap badan-badan lain serta menjadi penyelesai masalah berbangkit.

10) Menjadi pendokong terhadap dasar-dasar yang dilaksana oleh kerajaan.

PENDAHULUAN

Penubuhan JKKKP adalah merupakan hasrat kerajaan bagi menjamin kemajuan dan keselamatan negara. Dalam kontek negara ini di mana penduduk luar bandar merupakan penduduk majoriti maka JKKKP ini merupakan satu petunjuk kestabilan ekonomi dan politik negara. Oleh kerana JKKKP merupakan organisasi yang paling hampir dengan masyarakat maka ia merupakan organisasi yang amat penting di dalam kemajuan negara. Kemajuan sesebuah kampung adalah juga dicerminkan oleh kegigihan JKKKP dan lanjutan daripada ini ialah kemajuan negara. Untuk menjamin kesinambungan ini berlaku, maka satu organisasi JKKKP yang kemas dan sihat perlu diwujudkan.

Ucapan Aluan Daripada Pengerusi JKKKP Permatang Sintok YBHG. Dato' Haji Abu Bakar bin Darus
Terlebih dahulu saya mengucapkan syukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan keizinannya harapan menyiapkan Profail Kampung Permatang Sintok dapat direalisasikan.
Selaras dengan kemajuan teknologi masakini, internet adalah merupakan satu instrumen yang amat penting bagi menyampaikan maklumat secara pantas dan melalui laman web ini, maka pihak kami berharap akan dapat memberi informasi terkini terutama kepada anak Kampung Permatang Sintok dalam kawasan JKKKP agar mendekatkan lagi diri mereka kepada desa tercinta. Dengan ujudnya laman web ini juga, sudah tentulah ianya akan dapat memberi serba sedikit informasi mengenai Kampung Permatang Sintok kepada masyarakat umum dan seterusnya mengetahui apakah perancangan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan kearah memacu masyarakat Kampung Permatang Sintok menuju pembangunan rohani dan jasmani yang lebih terancang.
Dengan memaparkan segala perancangan ini, ianya juga sedikit sebanyak dapat meningkatkan lagi motivasi pihak JKKKP untuk mencapai segala matlamat yang telah dirancang demi kesejahteraan masyarakat Kampung Permatang Sintok.
Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan jutaan terima kasih kepada seluruh barisan Ahli Jawatankuasa JKKKP Kampung Permatang Sintok yang telah memberi sokongan dan kerjasama di dalam saya menjalankan tugas sehingga kini dan saya merasa amat bertuah kerana memiliki sebuah team atau jentera pentadbiran yang sentiasa komited didalam mentadbir Kampung Permatang Sintok keseluruhannya.
Akhir kata, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Ahli Jawatankuasa JKKKP Kawasan Permatang Sintok yang bertungkus-lumus dalam menjayakan laman web ini.

ISI KANDUNGAN

1) Isi Kandungan

2) Ucapan Aluan Pengerusi JKKKP Permatang Sintok

3) Pendahuluan dan Matlamat

4) Carta Organisasi JKKKP Permatang Sintok

5) Sejarah Kampung

6) Objektif, Alamat Berdaftar, Visi dan Misi

7) Senarai ahli

8)Info JKKKP Kawasan Permatang Sintok Taman Perumahan, Pendapatan Sosio Ekonomi

9) Pecahan Penduduk Mengikut Kampung dan Kaum

10) Sosio Ekonomi, Kediaman dan Pendapatan Bulanan

11)Kemudahan Awam

12) Projek yang dijalankan

13) Senarai Projek JKKKP Kawasan Permatang Sintok Yang Dimohon Pada Tahun 2009/2010 Dan Masih Belum Dilaksanakan.

14) Info Koperasi Pasaran dan Perniagaan Pmtg. Sintok

15)Peta Lampiran

SELAMAT DATANG

KE

KAMPUNG PERMATANG SINTOK

DUN BERTAM

PARLIMEN KEPALA BATAS

Program e-Komuniti Dan Pemantapan Kepimpinan Bersama JKKKP Di Pangkor


Seramai empat orang wakil ahli JKKKP dari Kawasan Permatang Sintok telah terpilih untuk menghadiri kursus e-Komuniti yang dianjurkan oleh pihak PERDA dan ICU. Program telah diadakan di :-
Tempat : Uptown Beach Resort
Pulau Pangkor Perak
Darul Ridzuan
Tarikh : 22 - 24 Jun 2010
Yang Hadir :
1) Dato' Hj Abu Bakar bin Darus
(Pengerusi JKKKP / Ketua. Caw)
2) Mohd Noor bin Hashim
(Setiusaha JKKKP / AJK Caw)
3) Rosmina binti Hassan
(AJK JKKKP/ Ketua Wanita)
4) Rosmaniza binti Mohamad Sidik
(AJK JKKKP / Bendahari Puteri)